PublicatiesHet beleidsplan van de Stichting Hertenkamp Bovensmilde kunt u hier inzien.
Staat van baten en lasten 2020 kunt u hier inzien.
('t Meulenparkie) heeft per 1 januari 2016 van de Belastingdienst de ANBI-status verkregen.
Lees hier meer!
De officiële naam is: Stichting Hertenkamp Bovensmilde;
In de volksmond: 't Meulenparkie;
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01160325;
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 8210.98.226;
Postadres: Bentgras 7, 9421 NC, Bovensmilde;
We zijn bereikbaar via mail: meulenparkie@xs4all.nl en Facebook;
De doelstelling van onze stichting is: het (doen) beheren en onderhouden van het hertenkamp te Bovensmilde;
Statutair bestaat het bestuur uit tenminste 3 leden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester;
Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden;
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen, behoudens vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten;
Voor een overzicht van de huidige bestuursleden zie "bestuur";
Periodiek zullen wij hier een overzicht van de uitgeoefende activiteiten en een balans en staat van baten en lasten plaatsen;

E-mail: meulenparkie@xs4all.nl
RSIN: 8210.98.226
KvK: 01160325
Copyright 2024 © 't Meulenparkie
Secretariaat: A. Luitjes
Tel: 06 547 524 44
Bankrek.nr. St. Hertenkamp Bovensmilde:
NL23 RABO 0152 0331 73
Bovensmilde