Bovensmilde

Publicaties

Het beleidsplan van de Stichting Hertenkamp Bovensmilde kunt u hier downloaden.

't Meulenparkie heeft per 1 januari 2016 van de Belastingdienst de ANBI-status verkregen.
Lees hier meer over.

Staat van baten en lasten 2017 kunt u hier downloaden.

Al deze bestanden zijn opgemaakt in PDF, u kunt de PDF-reader downloaden bij Adobe.nl

 • De officiĆ«le naam is: Stichting Hertenkamp Bovensmilde;
 • In de volksmond: t' Meulenparkie;
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01160325;
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 8210.98.226;
 • Postadres:Bentgras 7, 9421 NC, Bovensmilde;
 • We zijn bereikbaar via mail: meulenparkie@xs4all.nl en Facebook;
 • De doelstelling van onze stichting is: het (doen) beheren en onderhouden van het hertenkamp te Bovensmilde;
 • Statutair bestaat het bestuur uit tenminste 3 leden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester;
 • Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden;
 • Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen, behoudens vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten;
 • Voor een overzicht van de huidige bestuursleden zie "bestuur";
 • Periodiek zullen wij hier een overzicht van de uitgeoefende activiteiten en een balans en staat van baten en lasten plaatsen;

Secretariaat:
A. Luitjes
Tel: 06 547 524 44
Bankrek.nr. St. Hertenkamp Bovensmilde:

NL23 RABO 0152 0331 73

E-mail:meulenparkie@xs4all.nl

RSIN: 8210.98.226

KvK: 01160325