Geschiedenis

Klik hier voor de foto's van de bouw.
Klik hier voor de foto's van de opening.
In de jaren 80 werd door de gemeente aan de bevolking van Bovensmilde een
dierenweide / hertenkamp, naast de Boerderij aan de Meidoornlaan aangeboden.
Toen de school aan de Riegheide gereed was om gebruikt te worden werd het
terrein aan de Meidoornlaan ingericht als hertenkamp. De toenmalige gemeente
Smilde betaalde alle onkosten alleen het voeren en het toezicht houden moest
worden gedaan door vrijwilligers.
Bekende namen uit die tijd waren de heren Snippe en Sterken.
Begin 2000 werd het steeds moeilijker om hiervoor vrijwilligers te krijgen zodat de
gemeente zelf hiervoor diende te zorgen. Inmiddels waren er toen ook al plannen
dat het terrein waar het hertenkamp zich bevond zou worden gebruikt als mogelijke
locatie voor nieuwbouw.
In 2006 werd het duidelijk dat deze plannen door
zouden gaan en het liefst zag de gemeente dat het
hertenkamp zou verdwijnen, maar dankzij een groep
vrijwilligers is dit niet gebeurd.
Na ruim 2 jaar onderhandelen met de gemeente over de locatie en de financiŽn werd eind 2008 begonnen met
het bouwen en inrichten van dit terrein.
Met hulp van veel vrijwilligers en de steun van veel bedrijven is het mogelijk gemaakt om dit park te realiseren.
Op 5 september 2009 werd door de burgemeester van Midden-Drenthe, de heer
Broertjes het park feestelijk geopend.
NL doet-dag succes!
In maart was NL doet dag een groot succes. Veel vrijwilligers waren druk in
de weer op ít Meulenparkie en het resultaat mag er zijn. Heeft u het
ooievaarsnest al gezien? En nu nog de ooievaar. In de vijver zijn drijvende
korven geplaatst en voor de zwanen is een nest van wilgentenen
gefabriceerd. En de hoge delen van de stal zijn geverfd.
Samen met de vrijwilligers van De Groene Stap, ook wel zoín 20, was het
een gezellig samenzijn tussen de middag in het IJsbaangebouw; soep met
broodjes, koffie/thee en sterke verhalen.
Aan het eind van de dag was er voor iedereen een oorkonde voor het harde
werken, met een kleinigheid als aandenken, en de eeuwige dankbaarheid
van ít Meulenparkie en De Groene Stap.
E-mail: meulenparkie@xs4all.nl
RSIN: 8210.98.226
KvK: 01160325
Copyright 2019 © 't Meulenparkie
Secretariaat: A. Luitjes
Tel: 06 547 524 44
Bankrek.nr. St. Hertenkamp Bovensmilde:
NL23 RABO 0152 0331 73
Bovensmilde